Stejná šance

25.02.2007 21:48
Tyto stránky  vznikly v rámci evropské iniciativy EQUAL za účelem podpory lidí znevýhodněných na trhu práce, především osob s různými typy zdravotního postižení, s hlavním cílem uplatnění těchto lidí v pracovním procesu na otevřeném trhu práce. Mají motivovat zaměstnavatele zaměstnávat tyto osoby, tedy informovat co nejvíce zaměstnavatelů o různých výhodách, které jim to může přinést, a o možné podpoře odborně pracujících profesionálních agentur pro podporované zaměstnávání. Zároveň mají pomoci zaměstnavatelům najít zaměstnance vhodného pro jejich potřeby a naopak konzultantům z agentur najít správného zaměstnavatele vzhledem k požadavkům a možnostem jejich uchazečů.