Stacionář NONA

25.02.2007 18:37
Posláním Stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují je poskytovat službu lidem se smyslovým, tělesným, kombinovaným a mentálním postižením v oblasti lehké a středně těžké mentální retardace v denním zařízení a to dětem ve věku od 4 do 8 let, mládeži a dospělým od 15 do 50. Nenásilnou formou  naučit uživatele samostatnému životu ve společnosti zdravých s co možná nejmenší asistentskou pomocí, dle individuálních možností, schopností a přání každého uživatele.
Klíčová slova: