Srdce a svalové dystrofie

20.02.2007 23:12
Každý nemocný s dědičnou svalovou dystrofií by měl mít vyšetřeno srdce kvalifikovaným odborníkem. Podle typu dystrofie je potom potřeba volit paletu speciálních vyšetřovacích metod, intervaly sledování a druh léčby. Podrobněji o tom pojednává příspěvek na webu neuromuskulární sekce České neurologické společnosti.