Společnost pro komunitní plánování Vsetín

20.06.2014 23:37

Společnost byla zřízena městem Vsetín zejména za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. Svou činností zasahuje do administrace grantových systémů města, realizuje vlastní projekty, koordinuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb, Vsetín-město k životu (MA 21), Zdravé město Vsetín a Bezpečná komunita Vsetín. Dále se podílí na pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětové a poradenské činnosti.