Společnost "E"

09.06.2008 8:45
Společnost „E“ - Občanské sdružení na pomoc lidem s epilepsií, jež bylo založeno v roce 1990 rodiči a přáteli osob trpících tímto onemocněním. Od roku 1991 vydává měsíčník Aura - informace o epilepsii, jehož náklad dnes dosahuje již 1 600 výtisků. K tomu časem přibyly monotematické sešity o epilepsii a další publikace. Od roku 1993 pořádá integrované rehabilitační tábory a pobyty pro děti a dospělé s lékařským dohledem u nás i v zahraničí. Vedle klubové činnosti a sociálního poradenství zajišťuje také přednášky, semináře a akreditované kurzy. Roku 2003 v Praze zřídilo první denní stacionář pro lidi s epilepsií, kde rovněž sídlí sekretariát Společnosti „E” a odkud jsou poskytovány i veškeré služby a informace všem zájemcům po celé ČR.
Klíčová slova: