Spektra, vdn

28.12.2006 9:22

Výrobní družstvo nevidomých Spektra dodává celou řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- Kamerové zvětšovací TV lupy (Twinkle a Traveller od firmy Tieman, Prisma, TVi od Ash Technologies)
- Počítačové pomůcky (Digitální lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky, braillské řádky Braille Voyager firmy Tieman)
- Speciální programové vybavení - dovoz sw lupa ZoomText s lokalizací, prodej odečítače Window-Eyes s českou lokalizací. Program je dodáván s českou hlasovou syntézou WinTalkerVoice, vývoj a prodej programu pro zpracování tištěné předlohy pro slabozraké Bizon
- Slepecké psací stroje
- Ostatní pomůcky (hry, peněženky, hodinky, měřidla)

Klíčová slova: