Specifika komunikace s dítětem s hluchoslepotou

31.10.2012 23:50

Jedná-li se o vrozenou formu hluchoslepoty, je komunikační systém vytvářen uměle s využitím dalších smyslů - hmatu, čichu a chuti. Ty však mohou nedostatek sluchu a zraku kompenzovat jen částečně. V případě získaného postižení je situace pro vytvoření komunikačního systému jednoznačně příznivější, protože jedinec při dorozumívání může využít minulou sluchovou i zrakovou zkušenost. Příspěvek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., je na internetovém portálu www.sancedetem.cz, který nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice.

Klíčová slova: