Speciální školy pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze

18.02.2007 0:25

Zahrnují mateřskou a základní školu, gymnázium, střední odbornou školu, internát pro sluchově postižené a speciálně pedagogické centrum. Na všech typech těchto škol pracují se sluchově postiženými žáky převážně orální metodou, na děti mluví a mluvenou řeč od nich vyžadují.