Speciální školy pro sluchově postižené Plzeň

18.02.2007 0:23
Plzeňské školy zahrnují speciální zařízení určené dětem vyžadujícím individuální přístup a péči,  školu mateřskou a základní pro děti neslyšící, ale i pro děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění,  školu zajišťující výuku neslyšících dle speciálních osnov a školu, kde výuka v ostatních třídách probíhá v souladu s programem škol běžného typu ("Základní škola").