Sociální oblast ve Středočeském kraji

09.01.2007 9:47

Sekce portálu Středočeského kraje se člení na rubriky Aktuální informace,  Proces plánování sociálních služeb, Sociální služby a jejich poskytování, Seznam poskytovatelů sociálních služeb ve SK, Sociální práce, Sociálně právní ochrana dětí, Sociální dávky, Protidrogová politika, Integrace menšin, Prevence kriminality, Granty, SENIOR - databáze volných míst.