Senior cohousing

14.06.2009 22:34
Cohousing je způsob bydlení, který kombinuje osobní nezávislost s výhodami života v užším společenství lidí, kteří se vzájemně znají, své společenství vědomě budují a považují ho za podstatnou součást svého života. Je určen pro seniory a jeho základní princip spočívá ve sdružení privátních a společně vlastněných prostor a ve sdílených aktivitách. Pro zájemce o takové společenství vznikly stránky, jejichž cílem je šíření myšlenky cohousingu v ČR.
Klíčová slova: