Rok1.cz

15.06.2014 10:08

Webové stránky s názvem rok1.cz jsou určeny všem diabetickým pacientům, jejich rodinným příslušníkům, blízkým, ale i lékařům, zdravotníkům a také novinářům. Rok1.cz má za cíl upozornit na zdravotní, společenský i ekonomický problém spojený s epidemií nemoci diabetes mellitus a současně informovat o novinkách, trendech a poskytnout rady pacientům a jejich rodinám. V České republice žije nyní asi 1 000 000 lidí s touto nemocí, z nichž část o své nemoci zatím neví.