Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

20.06.2014 23:38

Úkolem agentury je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle agentura úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem agentury je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou.