Program prevence rakoviny tlustého střeva a konečníkuk

17.06.2014 22:27

Webové stránky programu se sooustřeďují na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, informují o programu Modrý autobus, o možnosti otestovat si svoje riziko.