Příprava pečujících osob na vstup na trh práce

23.07.2014 14:14

Vzdělávání a praxe pečujících osob o závislého rodinného příslušníka, tak se jmenuje pětiměsíční kurz, který nabízí Alfa Human Service. Veronika Štěpánková informovala o jeho zaměření a zkušenostech z realizace.

Občanské sdružení Alfa Human Service je nezisková organizace, která se již od roku 2000 věnuje zejména pomoci pečujícím o zdravotně postižené děti. Sdružení se věnuje vzdělávacím aktivitám, zajišťuje shromažďování potřebných informací o životě se zdravotně postiženými dětmi na specializovaném portálu www.alfabet.cz a podílí se na pořádání pobytových akcí rodin s postiženými dětmi.

 V rámci vzdělávacích aktivit sdružení realizuje od roku 2005 projekt „Vzdělávání a praxe pečujících osob o závislého rodinného příslušníka“. Dlouholetá péče o děti a zejména ty zdravotně postižené přináší radost z jejich pokroků, na druhé straně však ztěžuje možnost najít si po letech v domácnosti odpovídající zaměstnání.

Projekt „Vzdělávání a praxe pečujících osob o závislého rodinného příslušníka“ je určen klientům z Prahy, kteří musí splnit podmínku řádné a celodenní péče o děti či závislého rodinného příslušníka. Většinou se jedná převážně o matky, které dlouhodobě pečují o dvě a více zdravých dětí či dítě postižené a jejichž prioritou je nalezení uplatnění na trhu práce. Potencionální klientky (popř. klienti) řeší ve skutečnosti sladění rodinného života (péči o děti či dítě se ZP a pokrytí jejich potřeb) s možností vlastního výkonu práce (zkrácené úvazky, klouzavá pracovní doba, práce domů).

Kurz trvá 5 měsíců a je zaměřen na získání základní počítačové gramotnosti (3 měsíce výuka), zlepšení komunikačních dovedností, výkon pracovní praxe (2 měsíce) a pomoc při vyhledávání pracovního místa (pracovně právní poradenství). Projekt je podpořen ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR a služby v rámci kurzu jsou poskytovány klientkám zdarma.

V rámci realizace kurzu spolupracuje sdružení se společností Alkion o.p.s, která zajišťuje psychoterapeutické služby pro klientky (práce v ženské skupině), se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a kulturním a mateřským centrem Nová Trojka. Kurz je určen pouze klientkám z Prahy. Na konci kurzu klientky vykonají jednu dílčí zkoušku s MS Office v počítačové škole Gopas a bude jim předána zkušební knížka, která umožní absolvování celého zkušebního certifikátu ECDL v průběhu dalších dvou let.

V současné době se blíží k závěru první kurz, který započal v říjnu roku 2005. Kurzu se účastní 10 klientek z Prahy, z nichž 3 se starají o dítě se zdravotním postižením. Při práci v tzv. „ženské skupině“, kterou vede psychoterapeutka paní Květa Hrbková z Alkion o.p.s., se ukazuje, že klientky jsou velmi často v krizi či dlouhodobém stresu, který je vyvolán zátěží trvalé a dlouhodobé péče o rodinného příslušníka. Tento stav kromě jiného hodně přispívá i k velmi nereálným představám klientek o pracovních nabídkách na trhu práce a také k jejich stagnaci při vyhledávání vhodné práce (nízké sebevědomí, nedostatečné komunikační a pracovní schopnosti, nechuť, strach nebo neochota měnit zaběhnutý režim).

Dále se ukazuje jak je péče o pečující osobu nutná a potřebná z hlediska jeho psychohygieny a prevenci syndromu vyhoření, který se týká nejen pečujících odborníků, ale i osob pečujících o vlastní rodinné příslušníky. Z pozice výuky se jeví jako vhodné nepřidělovat větší množství látky pro domácí přípravu v rámci výuky základní počítačové gramotnosti. Nauku a procvičování v rámci počítačové gramotnosti řešit spíše (kromě výuky s lektorem v učebně) individuální prací klientek v učebně sdružení prostřednictvím výukových CD Gopas. Tento proces spolu s výkonem pracovní praxe má za následek také upevnění pracovních návyků (pravidelná docházka na určité místo, odpovědnost za svěřené úkoly, organizace péče o závislého rodinného příslušníka) a tím i otevření možnosti plynulého začlenění klientek na trh práce po ukončení kurzu.

Více informací naleznete na www.alfabet.cz a na telefonním čísle 242 441 486. Nové klientky z Prahy mají možnost se v případě zájmu registrovat do kurzu do 31.3. 2006.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.