Příležitost pro ženy s onkologickým onemocněním v Ústeckém kraji

Partnerský projekt Asociace občanských poraden a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením nabízí sérii motivačních, poradenských a diagnostických aktivit včetně rekvalifikace, díky kterým budou moci snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce. 

V době účasti na rekvalifikačních kurzech a motivačních aktivitách bude ženám propláceno jízdné a nabídnut příspěvek na hlídání dětí.

Cílem projektu je těmto ženám poskytnout podporu pomocí následujících aktivit:

 

Vstupní diagnostika:

V rámci této aktivity dojde ke zjištění osobnostní charakteristiky, identifikaci silných a slabých stránek, zjištění předpokladů pro výkon budoucího povolání a identifikování hlavní bariéry ke vstupu na trh práce. Výstupem bude rámcový obraz osobnosti klientky, motivace a posouzení vhodnosti pro konkrétní profesní dráhu a další aktivity projektu.

 

Skupinové poradenské a informačně-vzdělávací aktivity:

Budou pořádány semináře na téma: Jak napsat životopis, příprava na osobní pohovor a Zákoník práce, finanční a právní gramotnost.

 

Komplexní individuální poradenství:

Cílem aktivity je komplexní podpora poradenství pro osobní a profesní rozvoj, které reaguje na potřeby žen, které byly delší dobu mimo pracovní trh. Součástí bude případně i poradenství v oblasti dluhů.

 

Rekvalifikace:

Rekvalifikační kurzy budou stanoveny individuálně. Volba jednotlivých kurzů bude vycházet z požadavků žen a v přímě vazbě na zaměstnavatele, potažmo otevřený trh práce.

 

Zprostředkování zaměstnávání, poradenství při hledání zaměstnání:

Potenciální zaměstnavatelé budou informováni o realizaci projektu a následně budou diskutovány možnosti vytvoření popř. volných pracovních míst a jejich požadavky na zaměstnance. Zaměstnavatelé, kteří ve svém podniku umístí osobu zařazenou v projektu, obdrží mzdové příspěvky ve výši 12 000 Kč po dobu 6 měsíců.

Pro všechny ženy v projektu bude realizováno poradenství v oblasti trhu práce a poradenství při hledání zaměstnání.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

AOP: aop@obcanskeporadny.cz, tel.: +420 284 019 142

APZP: info@apzp.cz, mob.: +420 604 235 885  nebo  jaroslavik@seznam.cz, +420 603 469 247

 

Projekt „Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009209, je finacován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.