Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku