Poradny NRZP ČR

31.12.2012 10:21

Na poradny Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby. Komunikovat lze telefonicky, domluvit si osobní schůzku, zadat dotaz přes internet, k dispozici je i poradenství ve znakovém jazyce. Na stránkách poradny NRZP jsou také kontakty na poradny NRZP v několika krajích.

Klíčová slova: