Poradenské centrum SPMP ČR

27.10.2012 12:52

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům z celé ČR základní i odborné sociální poradenství.

Klíčová slova: