Podporované zaměstnávání

25.02.2007 21:47
Podporované zaměstnávání je  službou podporující člověka s postižením v hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce za rovných podmínek. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb a schopností konkrétního člověka. Podporované zaměstnání je specifický pracovní program, který se od jiných programů (chráněné dílny, rekvalifikační kurz) výrazně odlišuje. Stránky České abilympijské asociace přibližují tento program.