Podpora sociálního podnikání a fundraisingu

Žádosti o dotace Parubického kraje je možné podávat od 3. do 31. ledna 2018.

Program - podpora sociálního podnikání

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje.

Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, sociálního, environmentálního a lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří lidé se zdravotním postižením, duševně nemocní, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé pečující o rodinné příslušníky.

Předpokládaný celkový objem peněžních  prostředků vyčleněných na program: 
1 500 000 Kč.

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč na projekt.

 

Program – podpora fundraisingu

Záměrem vyhlášeného programu je zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je podpora neziskových organizací prostřednictvím dotace na činnost fundraisera dané organizace, jehož úkolem je získání finančních a nefinančních prostředků nutných pro zajištění činností organizace nebo pro realizaci přihlášeného (zejména inovativního) projektu.

Předpokládaný celkový objem penžních prostředků vyčleněných na program:  500 000 Kč.

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 80 000 Kč na projekt.

Více informací na stránkách Pardubického kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.