Podpora provozování domácí hospicové péče

Dotační program Karlovarského kraje má uzávěrku pro podání žádosti 9. února 2018.

Pro dotační program je vyčleněna částka 3.000.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 500.000 Kč včetně DPH ((pokud žadatel nebude uplatňovat odpočet DPH)). Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu.

Žadatelem o dotaci může být

  • nestátní nezisková organizace (spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, církevní osoba apod.)
  • příspěvková organizace zřízená krajem nebo obcí
  • další právnická osoba
  • státní organizace zřízená nebo založená ministerstvem,

která je poskytovatelem zdravotních služeb a má v oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaném dle  zákona č. 372/2011 Sb. (případně v registraci vydaném dle zákona č. 160/1992 Sb.) uvedenu formu a druh péče: „Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče, paliativní“.

Žadatel o dotaci nabízí hospicovou péči v domácnostech uživatelů v časovém rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území Karlovarského kraje.

Žadatel zabezpečuje domácí hospicovou péči prostřednictvím odborně připraveného multidisciplinárního týmu a za splnění podmínek daných vyhláškou č. 99/2012 Sb. – o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Další informace jsou na portálu Karlovarského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.