Podpora ozdravných a rekondičních pobytů

Program pro zdravotně/tělesně postižené občany vyhlásil Liberecký kraj, žádosti je možné podávat do 30. dubna 2017.

Žadateli mohou být:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace (zapsané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)
  • Příspěvkové organizace zřízené obcí
  • Obchodní společnosti

Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a obchodním společnostem s podílem kraje.

Z programu nelze provozně ani jinak podpořit poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (pobytová zařízení), kteří
na základě zdravotní indikace hospitalizují jednotlivé pacienty z Libereckého kraje.

Při kalkulaci požadované výše dotace je nezbytné řídit se níže uvedenými pravidly! Důsledně si propočíst plánovaný počet účastníků a jejich doprovodů ve vazbě na počet pobytových dní
a dle této skutečnosti stanovit požadovanou výši případné dotace.

Dotace ozdravných a rekondičních pobytů v příslušném roce bude poskytnuta:

a)  maximálně ve výši 150,-Kč/osobu/den (konkrétní výše příspěvku na osobu a den může být v průběhu hodnocení žádosti snížena a její výše se bude odvíjet od dosaženého bodového hodnocení),

b)  nejvýše celkem na 15 dnů pobytu v kalendářním roce
     pro téhož účastníka (první a poslední den příslušného pobytu se počítají za 1 den, stejně tak i víkendové pobyty; čerpání ročního limitu se posuzuje u každého účastníka vzhledem k počtu dní jeho pobytu na všech,        Libereckým krajem, takto dotovaných pobytech v příslušném roce),

  1. dotace se vztahuje pouze na občany Libereckého kraje se zdravotním/tělesným postižením,
  2. dotaci lze poskytnout i pro doprovod držitele průkazu ZTP/P maximálně však ve výši 75,-Kč/osobu/den (pravidla uvedená v bodě b) platí obdobně),
  3. dotaci nelze poskytnout přímo účastníkům ozdravného rekondičního pobytu nebo jejich doprovodu; dotaci obdrží žadatel (zpravidla NNO).

Více informací na stránkách Libereckého kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.