Petr Svobodník, ČVUT, Michal Jelínek, SONS ČR: Blind Shell - rozhraní pro ovládání dotykových telefonů s Androidem pro zrakově postižené uživatele

24.07.2014 10:40

Projekt se zabývá návrhem a implementací uživatelské rozhraní, které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního operačního systému Android. Rozhraní umožňuje provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí využívá jednoduchých dotykových gest. Jako zpětná vazba pro uživatele slouží hlasový syntetizér a vibrační odezva.

Soubor: