Pavel Pudil: Já a kamarád internet

23.03.2008 19:58

Už od roku 1992 využíval bbs Braillnet, později získal počítač Eureka, pak díky znalosti angličtiny byl u navazování mezinárodních kontaktů českého showdownu (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé). Učí se velštinu přes internet – přihlásil se do online kurzu na velšskou univerzitu v Lampeteru. Sní o tom, že přeloží knihu v tomto keltském jazyku.

Už když r. 1991 nebo 1992 vytvořila tehdejší ČUNS bbs braillnet a tím dala zrakově postiženým možnost posílat elektronickou poštu, uvědomil jsem si, jaké možnosti to pro nás, zrakově postižené přináší. A když jsem později získal počítač Eureka, začal jsem tuto možnost využívat též.

A jak to bylo později dobré, když český showdown začal navazovat mezinárodní kontakty, u čehož jsem také byl vzhledem ke své znalosti angličtiny; jak bylo krásné, když jsem v neděli ráno napsal „dopis“ do Kanady, v pondělí večer jsem již „držel v rukou“ odpověď, kterou mi ještě nota bene nikdo nemusel číst, což bylo obtížné, neboť zdaleka ne každý v mém okolí vládl angličtinou. A že to bylo úspěšné, o tom svědčí to, že styky fungují dodnes, ač již beze mne.
 
S internetem se však kamarádím nadále, a on, jako správný kamarád, mi nabídl další pomoc.
 
Léta se učím cizí jazyky a již v době bývalého režimu jsem se začal učit velšsky; a v tom mi internet opět pomohl – nalezl jsem totiž online kurs, který pořádá velšská universita v Lampeteru, kam jsem se přihlásil a kam jsem byl přijat. A tak mi nyní internet pomáhá, abych se mohl učit tomuto velmi zajímavému a u nás neznámému keltskému jazyku, z něhož bych jednou rád do češtiny přeložil originální literaturu, a to právě nyní, v době, kdy tolik lidí má právě o keltskou kulturu zájem. Internetem také probíhá veškerá má korespondence s onou universitou a také všechny jazykové konzultace – nutno dodat, že ona dáma, s níž koresponduji, je ke mně velmi laskava a vždy ochotna pomoci a poradit. A internet mi také umožňuje poslouchat velšské vysílání BBC, jemuž sice zatím pramálo rozumím, ale mohu si alespoň zvykat na běžnou hovorovou velšštinu.
 
V mém zájmu o jazyky mi internet vůbec velmi prospívá – zajímá mě totiž i zvuková stránka jiných jazyků, jimž se zatím nevěnuji, přesto mě však zajímá, jak tyto jazyky znějí. A pokud jde např. o románské jazyky, např. rétorománština, jsem jim do jisté míry díky své znalosti latiny, španělštiny a italštiny schopen do jisté míry rozumět.
 
Internet mi také pomáhá k získávání dalších informací, jež by pro mne, jakožto nevidomého, jinak byly jen velmi těžko dostupné, a tak se mohu pomocí této vymoženosti dále sebevzdělávat.