Oznámení, pozvánky

Hvězda 2019 - Memoriál Zdenky Hanákové

29.08.2019 9:19

Aneb 37. ročník sportovního setkání (nejen) vozíčkářů pořádá v oboře Hvězda v sobotu 7. září 2019 Pražská organizace vozíčkářů. 

Crazy Fest 2019

26.08.2019 15:12

Ve dnech 11. až 13. září 2019 na nádvoří i v sále Porubského zámku se uskuteční v rámci Ostravských týdnů pro duševní zdraví. 

Jak se nesesypat z péče o blízkého

26.08.2019 14:56

Setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče apod.), se koná 19. září v Praze.

Konference k inkluzivnímu vzdělávání

26.08.2019 14:42

Uskuteční se  11. září v Praze,  jejím tématem je hodnocení vývoje inkluzivního vzdělávání po nabytí účinnosti novely školského zákona v roce 2016 a jeho další směřování v České republice.

Dny seniorů v Praze

22.08.2019 10:04

Na oslavu Mezinárodního dne seniorů s bohatým programem v Paláci Žofín ve dnech 4. a 5. října zve Život 90.

Mezioborová spolupráce v životě s demencí

20.08.2019 9:44

Konference v rámci Pražských gerontologických dnů 2019 proběhne v úterý 17. a ve středu 18. září v prostorách Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice.

Stránky