Oznámení, pozvánky

Čtení ze šuplíku

09.06.2019 19:09

Poslední před letními prázdninami pořádá MENS SANA ve čtvrtek 13. června v Ostravě. 

O lékařské posudkové službě

06.06.2019 8:41

Gerontologický institut pořádá 16. září 2019 šestihodinový akreditovaný seminář Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení.

Letní jazykové kurzy přes Skype

05.06.2019 13:09

Sociální firma Ergones zřizovaná TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., nabízí týdenní intenzivní kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny

Akce pro neslyšící, jejich rodiny a přátele

05.06.2019 13:03

V červnu připravilo Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centruma rodičů a přátel sluchově psotižených v Praze sedm akcí tlumočených do českého znakového jazyka. 

Opatrovnictví dospělých

05.06.2019 12:48

Seminář pořádá 6. června v Hradci Králové a 13. června v Ústí nad Labem ORKAM Plzeň. 

Temno 2019

05.06.2019 12:43

Již 14. ročník noční šifrovací hry nejen pro vozíčkáře pořádá v Brně Domov pro mne 21. června 2016.

Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc

30.05.2019 8:50

Pro ty, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti.

Muzikanti dětem

29.05.2019 16:22

Třináctý ročník benefičního koncertu vynesl pro denní stacionář Nesa Oblastní charity Žďár nad Sázavou spolu s dalšími příspěvky neuvěřitelných 225 407 Kč. 

Berounská charita s novým názvem

29.05.2019 10:57

Dne 1. 5. 2019 nabyl účinnosti dodatek zřizovacího dekretu arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky OP, který mění oficiální název církevní právnické osoby Farní charita Beroun na Charita Beroun.

Stránky