Odborná pomoc a další formy podpory dítěte s hluchoslepotou

25.11.2012 19:54

Internetový portál Šance dětem.cz nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tématika ohrožených dětí. Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících studijních oborů. Portál také umožňuje všem dárcům, kteří chtějí pomoci, získat kvalitní a důvěryhodné informace. Článek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., informuje o formách podpory, které potřebuje dítě s hluchosleptou.

Klíčová slova: