O zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Jednala 27. února 2018 odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Hlavním tématem jednání byl stejně jako v případě minulého zasedání připravovaný zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který se v současné době nachází ve fázi vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení.

Vzhledem k výsledku vypořádávání se objevila obava, aby zákon nepřinesl větší rozvolnění než současná právní úprava (především s ohledem na institut nepřiměřené zátěže). Kompromisu bylo dosaženo v případě přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací škol a školských zařízení, které nebudou z povinnosti vyjmuty, ale bude v jejich případě odložena účinnost zákona na 1. ledna 2023.

Velmi problematické je ale vyjmutí z povinnosti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací České televize a Českého rozhlasu. Bude třeba důkladně informovat uživatele, aby uplatňovali stížnosti, pokud nebudou některé internetové stránky nebo mobilní aplikace přístupné.

Je však velkou otázkou, jak bude posuzován institut nepřiměřené zátěže. Dle aktuálního průzkumu činí náklady na zpřístupnění internetových stránek nebo mobilních aplikací 2 až 5 % z celkových nákladů.

Mimo hlavní téma byla diskutována i přístupnost systému EET a aplikace Účtenkovka. V případě EET zbývá dořešit už jen několik dílčích problémů, aplikace Účtenkovka však není přístupná vůbec a její zpřístupnění lidem se zrakovým postižením se začne teprve řešit.

Zazněla již pravidelná zpráva od zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu o průběhu projednávání směrnice EAA. V této souvislosti skupina doporučuje, aby bylo dohlédnuto na zachování platebních terminálů v této směrnici.

Rozprava se vedla rovněž k bezdotykovým displejům výtahů, které se začínají objevovat. Pokud jsou však instalovány bez možnosti, aby člověk se zrakovým postižením využil jiného způsobu manipulace s výtahem, jedná se o porušení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zástupkyně Ministerstva vnitra informovala o projektu „Byrokratické mapy“, který má za cíl zmapovat přístupnost veřejné správy pro běžného uživatele, tedy i člověka se zdravotním postižením. 

Zdroj: VVZPO

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.