Nouza, Boehm: Projekt Duhový most: Nepomohla by Polovina nebe i vám?

19.04.2010 8:45

Projekt Duhový most občanského sdružení Polovina nebe je zaměřen na výuku hlasového ovládání počítače osobami s kvadruplegií/kvadruparezou (či obdobným postižením), které by jinak nebyly schopny ovládat počítač úkony drobné motoriky. Tento tříletý projekt podporovaný EU a spolufinancovaný ESF má za cíl proškolit 50 osob z cílové skupiny, a díky tomu zvýšit jejich uplatnitelnost jak na pracovním trhu, tak v osobním životě.
 
Celá prezentace ve formátu PDF v příloze.