Neziskovka roku 2017

Vítězi 5. ročníku ocenění se staly Celé Česko čte dětem o.p.s. se sídlem v Ostravě (střední neziskovka), Domácí hospic Vysočina, o.p.s., z Nového Města na Moravě (velká neziskovka), ACORUS, z.ú., z Prahy (cena veřejnosti) a Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic (srdce veřejnosti).

Profily vítězných organizací

Celé Česko čte dětem o.p.s.

Zakladatelka a ředitelka organizace Eva Katrušáková k získání titulu Malá neziskovka 2017 uvádí: „Vnímám to jako velké překvapení a obrovské zadostiučinění pro celý náš tým, který společně pracuje a dělá to srdcem. Určitě je to důležité i pro naše sponzory, pro ty, kteří nás podporují. Lidé málo vědí o tom, co se děje ve veřejně prospěšných organizací, takže ze širšího hlediska považuji ocenění za důležité v tom, že se tímto způsobem ukáže, kolik z nich dělá krásnou, záslužnou práci.“

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Domácí Hospic Vysočina o.p.s.

Ředitel hospice Petr Havlíček na získání titulu Střední neziskovka 2017 reaguje slovy: „Takovéto ocenění znamená prestiž pro každou organizaci a pro nás samozřejmě také. Hospicová péče se v současné době sice dostává do povědomí občanů, ale myslím si, že pořád ještě málo. I ocenění v takovéto soutěži může obohatit veřejnost v tom, že se seznámí s aktivitami hospicové péče.“

Už třináct let poskytuje tato obecně prospěšná společnost lidem v Kraji Vysočina domácí hospicovou péči, ve které doprovází vážně nemocné a umírající pacienty v posledním období jejich života v domácím prostředí. Zabezpečují zde zdravotní i sociální podporu nemocnému a také jeho rodině, která se s pomocí Hospice o nemocného stará. Posláním je umožnit nemocnému důstojně prožít poslední období života v prostředí svého domova a mezi svými nejbližšími a při plně ošetřené bolesti.

ACORUS, z.ú

Zástupkyně ředitelky Iveta Wollerová k získání titulu Velká neziskovka 2017 říká: „Cítím to tak, že jsme získali neziskového Oscara, je to opravdu velká radost. Mám pocit, že nám to mimo jiné můžepřinést nějakou publicitu na žádoucích místech, protože jak jsme zmiňovali během hodnocení v Neziskovce roku, náš velký cíl je nový azylový dům.“ Ředitelka Jaroslava Chaloupková svoji kolegyni doplňuje: „Jsem ráda, že jsme cestu Neziskovkou roku absolvovali, protože díky tomu jsme si spoustu věcí s týmem i v užším managementu srovnali. Získali jsme jednak důležitou sebereflexi, jednak podklady pro naši další činnost a směřování.“

ACORUS je nezisková organizace, která již 20 let pomáhá obětem domácího násilí. Ti, kdo zažili domácí násilí, se zpravidla delší dobu pohybovali v kruhu výčitek, ponížení, žárlivých scén, fyzických útoků. Příčinou setrvání ve vztahu, kde jeden z partnerů uplatňuje moc a převahu nad druhým, bývá nejčastěji strach – z reakce partnera v případě odchodu, z tíživé ekonomické situace, která pak nastane, ze soudních sporů o děti.

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Ředitel hospice Robert Huneš získání Ceny veřejnosti komentuje slovy: „Vždycky je nejhezčí závěr závodu. Když se ohlédnu za průběhem toho závodu, tak bych s nadsázkou mohl říct, že to je velká dávka paliva do motoru naší náročné práce. Se vší poctivostí je to podpora a ocenění toho, co děláme. Vnímáme to jako pochvalu a pomoc pro všechny hospice v naší zemi. Ta práce je extrémně těžká a tohle je účinný doping.“

Hospic Sv. Jana N. Neumanna umožňuje těm nejpotřebnějším, nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod ze života bez bolesti na těle i na duši. Cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů i jejich rodin, aby mohli co nejplněji, nejaktivněji a ve společnosti blízkých prožít poslední chvíle. Nabízí nejen moderní nadstandardní péči v krásném prostředí, ale i spoustu kulturních a vzdělávacích aktivit.

 

Zdroj: denikneziskovky.cz

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.