Neslyším, přesto pracuji

Sociální podnik Citygraph slyší jen z poloviny, ale tiskne na 100 procent.

Úvodní titulek není jenom název již ukončeného projektu organizace Tichý svět, o. p. s., ale i reálné označení situace zaměstnanců Sociálního podniku Citygraph, který vznikl jako dvouletý projekt financovaný z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a jejími hlavními aktéry jsou mladí lidé se sluchovým postižením. Doba realizace byla od 1.7.2016 do 30.6.2018. Jelikož se dvouletý projekt blíží ke konci, dovolte nám podělit se o zkušenosti z realizace projektu, jehož hlavním cílem bylo vytvořit nový sociální podnik s pracovním uplatněním pro osoby se zdravotním postižením v oblasti grafiky a polygrafické výroby.

Myšlenka spojit vznik sociálního podniku zaměřeného na grafiku a zaměstnávání mladých lidí se sluchovým postižením vznikla díky spolupráci s Vyšší odbornou školou, Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou, Hradec Králové, Štefánikova 549, která má mezi nabídkou obrorů pro středoškoláky i obor reprodukční grafik. Původní potřeba najít vhodné místo pro realizaci praxe studentů zmíněného oboru se i díky podpoře ESF rozrostla i o pracovní místa pro tři mladé lidi se sluchovým postižením.

Najít zájemce o pracovní pozice nebyl žádný problém, zájemců o zajímavou a aktraktivní práci bylo dost, ale vlastní realita už tak bezproblémová nebyla. Každý zaměstnavatel osob se zdravotním postižením by se měl nejdříve s konkrétní cílovou skupinou seznámit a zjistit si všechna specifika, která ho mohou v praxi potkat.

Samozřejmě jsme přípravu nenechali náhodě, ale komunikace s osobami se sluchovým postižením, není jen o naučení se některých „znaků“, ale především o pochopení mentality, zvyků, způsobu komunikace této komunity. Naši mladí nebyli výjimkou.

Dá se říci, že vedle procesu zvládání pracovních návyků a nových dovedností v oboru byla důležitá složka psychosociální podpory a nácviku vzájemné komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Domluva s neslyšícími zaměstnanci nebyla ze začátku úplně jednoduchá. Čeština je pro neslyšící cizím jazykem. Mateřským jazykem je pro ně jazyk znakový, který má od češtiny odlišnou gramatiku i omezenější slovní zásobu. Učíme se ale navzájem každý den, slyšící znakovat a neslyšící odezírat a rozšiřovat slovní zásobu.

Často jsme využívali i služeb tlumočníka, který byl především v procesu odborného vzdělávání nezastupitelný. I přes tuto snahu docházelo často k humorným situacím v nepochopení toho druhého. Pro pracovní proces už méně humorné bylo nepochopení zadání klienta, kdy docházelo hlavně v počátku ke zmetkovosti výroby.

Během rozvoje činnosti Citygraphu bylo zajímavé pozorovat jak neslyšící kolegové postupně získávají jistotu a hlavně jsou hrdí na to, že se mohou podílet na zakázkách pro klienty a tím prezentovat svoje dovednosti a sklízet za to obdiv i uznání. Pro některé to byla situace nová, jelikož doposud neměli významnější pracovní zkušenosti.

Původní propojení mezi speciální školou a sociálním podnikem trvá nadále a za zmínku stojí především praxe studentů této školy, kdy mezi vedoucími jejich praxe figurují i jejich bývalí spolužáci, kteří jim  mohou předat svoje zkušenosti z oboru pro ně přijatelnou formou.

Po celou dvouletou dobu fungování projektu se nám podařilo pracovníky z cílové skupiny stabilizovat a nedošlo k žádné personální obměně. Grafiku potisku navrhuje naše neslyšící grafička. Kromě ní u nás v rámci projektu pracují další dva těžce nedoslýchaví pracovníci, kteří zakázky zpracovávají.

A čím vším se Citygraph zabývá? „Snažíme se být jiní a originální, máme proto vlastní e-shop 4tee.cz, kde nabízíme vlastní hravá trička s potisky zvířátek a motivy vztahující se k jednotlivým českým svátkům. Aktuálně je to třeba kolekce velikonočních triček, kterým vévodí dopisovací skóre pro koledníky nebo zaječí kravaty.“

Velmi si ceníme spolupráce s městy a turistickými místy. Pro hradecké infocentrum jsme například připravovali sérii triček a tašek s potiskem siluety města, pro Babiččcino údolí zase pohádková trička. Příkladů spolupráce v této oblasti je mnoho.

Fungujeme i jako tiskárna pro firemní a koncové zákazníky a škála naší nabídky je hodně široká, zhotovujeme potisky na zakázku od jednoho kusu a kromě potisku textilu (triček, tašek, mikin, šátků, čepic,…) se zaměřujeme i na velkoformátový tisk bannerů, cedulí, roll-upů, samolepek, fotoobrazů či tapet. Potiskujeme menší dárkové předměty jako plecháčky, flash disky nebo polštářky a zhotovujeme i polepy vozidel.

Motto „Neslyším, přesto pracuji“ může na část veřejnosti působit, jako něco co je neobvyklé, zvláštní. Nás však dvouletá zkušenost přesvědčila, že práce a lidé se sluchovým postižením jdou skvěle dohromady. Není to samozřejmě vůbec jednoduché, je nutné mít neustálou snahu o vzájemné pochopení a přijatelnou komunikaci pro obě strany.

Rozhodně končící projekt Sociální podnik Citygraph byl pro naši cílovou skupinou skvělým začátkem v jejich profesní kariéře a dal jim i možnost hledat v budoucnu kvalifikovanou práci  s dostatečnou pracovní zkušeností.  

Markéta Píšová

 

Klíčová slova: 

Komentáře

Dobrý den,
ráda jsem si přečetla o Vašem projektu, je prima, že podobné projekty probíhají a obě zúčastněné strany v nich učí vzájemné spolupráci.
Pouze bych ráda opravila Vaše tvrzení, že znakový jazyk má "omezenější slovní zásobu" - není tomu tak. Je možné, že jste se setkali s problémem, že ne každý český termín již má ve znakovce ekvivalent. Věřte ale, že mnoho znaků zase nemá ekvivalent v mluvené češtině. Znakovka skutečnost uchopuje a pojmenovává jinak, vyjádřit ale dokáže totéž. Proto 100% informací, které vyjádříme v mluveném jazyce schopný tlumočník převede do znakového jazyka.
Jsou samozřejmě odborné oblasti, se kterými se uživatelé znakového jazyka v minulosti nesetkávali, a odborná terminologie se v tuto chvíli teprve ustaluje (každý neslyšící to ukáže jinak, ale všichni vyjadřují totéž). Co do schopnosti o odborných tématech hovořit, jsou ale znakové jazyky rovnocenné mluveným.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.