NAVIGÁTOR PRO NEVIDOMÉ - Navigační slepecká hůl

23.07.2014 14:31

Firma Webprogress (www.webprogress.cz) vyvíjí novou navigační pomůcku pro nevidomé a slabozraké. Tato pomůcka pracuje na bázi technologie RFID čipů, která byla zatím využívána například k ochraně zboží před odcizením v obchodech. Příspěvek byl zveřejněn pouze ve sborníku.

Firma Webprogress (www.webprogress.cz) vyvíjí novou navigační pomůcku pro nevidomé a slabozraké. Tato pomůcka pracuje na bázi technologie RFID čipů, která byla zatím využívána např. k ochraně zboží před odcizením v obchodech. Pokud ale tuto technologii využijeme takříkajíc „naruby“ (mobilní čtečka a stabilně, především na podlaze umístěné čipy), získáme velký potenciál pro navigaci. Poslouží zejména v interiérech, které jsou příliš strukturované a příliš detailní pro GPS nebo GPRS navigaci.
Právě ve vnitřních prostorách budov pociťují nevidomí velmi citelně nedostatek přesné a kvalitní navigace, díky které by se mohli pohybovat sami. Tento problém řeší navigační systém. Jeho základem jsou trasy sestavené z RFID čipů. Čtečka, která bude unikátní informace z čipů číst, bude umístěna ve špici speciálně upravené bílé hole. Odtud signál poputuje pomocí technologie bluetooth do PDA nebo smartphone. Kombinace s databází tras potom umožňuje nakonec vysílat do připojených sluchátek pomocí screenreadru prakticky jakékoli informace.

Je nutné zdůraznit, že na vývoji celého nového systému navigace firma Webprogress úzce spolupracuje s nevidomými, zejména s brněnským Tyflocentrem. Stále jej upravujeme tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám těch, pro které je určen. Seznámíme vás s tím, co je pro ně nejpodstatnější.
 
Přesnost:
 
Jak jsme zjistili z průzkumu, který jsme pro potřeby vývoje Navigátoru uskutečnili mezi nevidomými, Achilovou patou dosavadní navigace v interiérech budov je naprostá nepoužitelnost GPS technologie z důvodu absence signálu. Naproti tomu technologie RFID díky takřka fyzickému kontaktu konce hole s čipem umístěným na zemi udává naprosto přesnou polohu. Navíc informace předávané nevidomým se nemusí omezovat jen na polohu objektů a směr.
 
Využití:
 
Pro využití nového systému navigace je potřeba především vybavit čipy interiéry jednotlivých budov. Na tom bude záležet šíře jejího využití. Kouzlo této technologie je ale v její flexibilitě. Komukoli, kdo bude mít zájem využívat Navigátor, stačí umístit ve svém interiéru patřičný počet čipů. Může si je natagovat a trasu nahrát do databáze, odkud si ji bude moci kterýkoli nevidomý návštěvník stáhnout do svého PDA a s pomocí čtečky v holi využívat.

Předpokládáme nicméně, že nejdůležitějšími klienty, kteří budou, jak doufáme masově vybavovat interiéry budov čipy, budou státní instituce. Z nich potom v první řadě nemocnice a úřady, které nevidomí relativně často navštěvují. Ze soukromých institucí se sestavování tras týká v první řadě velkých firem, které mají mezi zaměstnanci nevidomé, ale z konzultací s nevidomými plyne, že někteří by měli sami zájem aktivně participovat na „očipování“ některých míst ve svém okolí.

V institucích, které budou vybaveny čipy, předpokládáme také možnost, že navigační hůl by bylo možné zapůjčit si v recepci. Rovněž tam by bylo možné si bleskově pomocí bluetooth aktualizovat trasy daného místa. Nevidomým pak v jádru stačí, když přijdou do takové instituce vybavení PDA nebo smartphonem.
 
 
Pomůcky:
 
Co vše je potřeba pro funkční navigaci pomocí Navigátoru v interiérech?
 
·       Hůl. Vyvíjíme speciální navigační hůl, která bude respektovat pravidla ergonomie. Oproti standardní bílé holi je navíc ve špici vybavena čtečkou RFID čipů. Dále je v oblasti madla vybavena vysílačem, který komunikuje na bázi technologie bluetooth s PDA nebo smartphonem.
 
·       PDA (Personal digital assistant) nebo Smartphone vybavený bluetooth. Tento přístrojje takříkajíc mozkem celého systému navigace. Předpokládáme, že nevidomí budou mít k dispozici otevřenou databázi map, které budou obsahovat informace k jednotlivým trasám. Ty pak bude za pomoci screenreadru vysílat do sluchátek, což je i v současné době zavedená metoda orientace.
 
·       RFID čipy. Jedná se o čipy, které vysílají na frekvenci 13.56 MHz. Tyto čipy je třeba rozmístit v interiérech, ve kterých se bude Navigátor používat. V závislosti na spletitosti interiérů, velikosti budovy, specifických potřebách jednotlivých institucí atd. se může hustota osázení čipy lišit. Jako optimální se ukazuje rozpětí kolem 2-5 metrů. Je rovněž možné používat čipy různé velikosti, aby se minimalizovala možnost, že nevidomý čip mine.
 
Cena:
 
V současné době se firma Webprogress orientuje především na vývoj celé technologie, na vyřešení všech technických náležitostí, na programátorské práce, takže je momentálně obtížné hrubě odhadnout cenu.

Vzhledem k tomu, že nevidomí mohou využívat příspěvek na zdravotní pomůcky, přesně Příspěvek na zvýšené životní náklady (v souvislosti s používáním kompenzačních, ortopedických a jiných pomůcek), není problém ceny nikterak palčivý a zásadní. Tento příspěvek se týká nejen hole samotné, ale dokonce i PDA či smartphone ve chvíli, kdy by tyto sloužily jako navigační pomůcka. Stejně tak náklady na „očipování“ budov budou patrně v největší míře na bedrech státních institucí, popřípadě je možné počítat s podporou grantové agentury České republiky i grantů Evropské unie.
 

Jediným nevyhnutelným „nákladem“ ze strany samotných nevidomých a slabozrakých je tedy chuť naučit se Navigátor používat.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.