Nádory močového měchýře

17.06.2014 21:46

Článek Masarykova onkologického ústavu uvádí informace o stanovení diagnózy a stupni pokročilosti nádoru, způsobech léčby a jejich vedlejších účincích, klinickém hodnocení, výživě, rehabilitaci a následné péči. Radí také, jaké otázky by měl položit nemocný lékaři před zahájením léčby.