Nácvik trasy do práce

Lidé se zrakovým postižením v Olomouci budou mít díky novému projektu jednodušší pozici na trhu práce.

Zrakem vnímáme cca 90% vjemů a jeho omezení, či naprostá ztráta vede nejen k dlouhodobým problémům spojeným s léčením, ale také psychickým problémům.

Častým důsledkem ztráty zrakového vjemu, nebo jeho absence od narození je složité hledání zaměstnání, resp. ztráta zaměstnání spojená se ztrátou zraku. Výše zmíněné problémy s sebou nesou následky v podobě obtížných životních situací způsobených nedostatkem financí, ztrátou sociálního kontaktu. Proto v reálném životě nemá téměř 80% osob práci.

To se snaží změnit TyfloCentrum Olomouc, které má jako hlavní cíl tuto problematiku měnit k lepšímu. Což se jim s úspěchem daří, nejen díky sociální firmě Ergones, ale i díky nově vzniklému projektu s názvem „ Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém kraji“. Ten TyfloCentrum nově spouští a až 24 osob se zrakovým postižením získá pracovní uplatnění či zkušenosti, které jsou na trhu práce nepostradatelné.

„Cílem projektu je "nácvik trasy do práce"- podpora a posílení pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením. V okamžiku, kdy člověk přichází o zrak, je nutné pro udržení své nezávislosti a samostatnosti, aby se učil vykonávat běžné činnosti zcela novými postupy. Do cesty přichází bariéry, které jsou zdravým lidem neznámé, ať už jde o fyzické nebo psychické překážky samotného člověka nebo vnější bariéry v podobě omezených sociálních kontaktů, v přístupu k informacím nebo předsudky společnosti. Je potřeba získat nové dovednosti, které budou vykonávány přirozeně a budou uplatnitelné v mnoha situacích - přenositelné. Je potřeba se naučit pohybovat v prostoru za pomocí nových orientačních bodů "učit se nové trasy" domů, do obchodu, do města, do školy a také do práce. Právě tato trasa je pro nás klíčová, jelikož zaměstnávání osob se zrakovým postižením a příprava do zaměstnání je hlavní náplní činnosti naší organizace a také tohoto projektu“, popisuje projekt Mgr. Věra Bartošová, zástupkyně ředitele za soc.služby v TyfloCentru Olomouc.

Celý projekt nabídne čtyři základní pilíře. Od motivačních kurzů, poradenství přes počítačovou gramotnost, vytvoření pracovních míst a asistenční program. Uchazeči se tak například seznámí s pracovními návyky, kolektivem, naučí ovládat PC, získají znalost prostředí na internetu, nakupování včetně zakoupení jízdenek.  Celý projekt završí pracovním uplatnění v zaměstnání, kde si je v případě dobrých výsledků ponechají i po ukončení tohoto projektu.

Miroslava Chrastinová

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.