Možnosti profesního uplatnění u osob s hluchoslepotou

25.11.2012 19:13

Bakalářská práce Mgr. Jany Knoflíčkové se zabývá profesním uplatněním osob s hluchoslepotou. Vymezuje problematiku hluchoslepoty, jeho etiologii, klasifikaci osob s tímto duálním postižením zraku a sluchu a způsoby jejich komunikace. Ukazuje možnosti základního vzdělání a přípravu žáků na volbu povolání. Také poukazuje na problematiku zaměstnávání osob s hluchoslepotou.

Klíčová slova: