Možnosti komunikace u hluchoslepých dětí

31.10.2012 23:44

Hluchoslepé dítě je vžždy odkázáno na pomoc druhé osoby, ale můžže se samostatně například oblékat nebo stravovat. Hluchoslepota není jen součtem hluchoty a slepoty, – je to postižžení takového stupně, žže způsobuje problémy s učením, chováním i komunikací a celkově ovlivňuje nejen pracovní schopnosti, ale i dušševní žživot postižženého. Článek Mgr. Ilony Ireinové se zabývá e vztahem handicapované mládeže a společnosti, tématem její doktorandské práce je výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí u nás a v zahraničí.

Klíčová slova: