Moderní léčba diabetu

09.12.2012 12:24

Záznam pořadu ČT z cyklu Diagnóza. V roce 2010 se na celosvětové úrovni výrazným způsobem mění léčebná doporučení pro terapii diabetu, kdy se inzulin stává hlavním a klíčovým pomocníkem, nikoliv jen lékem poslední volby, jak tomu bylo doposud – hovoří se proto o „intenzifikaci léčby diabetu“. Klinické studie a lékařské poznatky potvrzují, že čím dříve se inzulin pacientovi nasadí, tím úspěšnější je léčba, včetně výrazně nižšího výskytu komplikací.

Klíčová slova: