Mimořádné kolo dotačního řízení v Karlovarském kraji

Źádosti v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017 je možné podávat od 29. 8. 2017 do 8. 9. 2017.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

1. Navýšení neinvestiční dotace 1 (peněžní prostředky poskytované v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách)

Celkový objem peněžních prostředků určených na podporu stanoveného účelu je dán objemem peněžních prostředků přidělených Karlovarskému kraji na základě dodatku č. 1 k rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 ze dne 3. 1. 2017 a činí 39.100.000,- Kč.

2. Neinvestiční dotace 2 (peněžní prostředky poskytované v souladu s ustanovením § 105 zákona o sociálních službách)

Celkový objem peněžních prostředků určených na podporu stanoveného účelu je dán objemem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 na zajištění sociálních služeb a činí 10.000.000,- Kč. 

Žadatelé

Navýšení neinvestiční dotace 1 se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb, kterým bylo Zastupitelstvem Karlovarského kraje schváleno poskytnutí neinvestiční dotace 1 a s kterými uzavřel kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Navýšení neinvestiční dotace 2 se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb, kterým bylo Zastupitelstvem Karlovarského kraje schváleno poskytnutí neinvestiční dotace 2 a s kterými uzavřel kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Více informací na stránkách Karlovarského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.