Michal Rada, Iniciativa Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů - praktické postřehy

23.07.2014 15:25

Přístupnost dokumentů je téma známé zejména v posledních dvou letech. S postupující elektronizací veřejné správy a s narůstajícím počtem elektronických dokumentů zcela zásadního významu roste i potřeba řešit jejich obecnou přístupnost. Máme datové schránky - dnes již přístupný kanál komunikace všech občanů (tedy i těch se zdravotním postižením) se státem. K čemu by nám ovšem celá modernizace veřejné správy byla, kdybychom se nedokázali vypořádat s oprávněnými potřebami jejích klientů?

Praktické postřehy

U přístupnosti dokumentů je třeba si říci, jakým způsobem ji budeme obecně řešit. Jsou stanoveny základní principy - Sedmero zásad pro přístupné dokumenty - tento dokument a ostatní informace k této problematice najdete na webu www.pristupnostdokumentu.cz. Ale je otázkou, jakým způsobem uvést tato pravidla do praxe? Úřady jsou povinny dokumenty uchovávat v elektronické spisové službě. Veškeré úřední dokumenty vznikají v elektronické formě. Je tedy jen nutné upravit technicky principy jejich tvorby (vygenerování) a budeme mít skoro vyhráno.

Ovšem, kdo si myslí, že je to stejně jednoduché, jako s přístupností webových stránek, ten se mýlí. Tvorba elektronických dokumentů funguje úplně jinak než tvorba webových stránek. Některé obecné principy aplikovat lze, ale zdaleka ne všechny. Pojďme se tedy spolu podívat na to, co se za poslední rok v této oblasti změnilo a kam směřujeme.

Úřady mají samozřejmě snahu o to, aby jejich dokumenty byly v pořádku, ale upřímně řečeno, technicky vzato je to problém spíše pro výrobce spisových služeb a informačních systémů. Tím vlastně jediným okamžikem, kdy se dá fakticky přístupnost elektronického dokumentu ovlivnit, je okamžik jeho generování.

Když už budeme mluvit o přístupnosti dokumentů (nejen) ve veřejné správě, zastavme se také u témat příbuzných. Vždyť přístupnost informací, dnes dokonce právně zakotvená právním předpisem nadzákonného typu, není jen pro oblast webů a dokumentů. Stále více hovoříme o nehomogenním informačním prostoru, o aplikacích a informačních systémech, které mají sloužit všem. Je tedy nutné brát oblast přístupnosti jako komplexní problematiku a také se jí věnovat daleko více. Určité úspěchy již máme, ať už se vezme projednávaná novela zákona o elektronických komunikacích nebo prioritizace požadavků přístupnosti při řešení nových i stávajících informačních systémů (třeba datové schránky). A pochopitelně i aktivity na mezinárodním poli.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.