Michal Jungmann, Galop: Projekt Beletrik - zpřístupnění digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele prostřednictvím mobilních telefonů

23.07.2014 15:28

Cílem projektu Beletrik je zpřístupnit služby digitálních knihoven pro zrakově postižené širšímu okruhu potenciálních uživatelů z řad nevidomých a slabozrakých prostřednictvím mobilních telefonů s hlasovým výstupem. Motto projektu zní „Digitální knihy jednoduše do kapsy“ a důraz na jednoduchost obsluhy a praktické používání jsou proto jeho hlavními rysy.

PROJEKT BELETRIK – ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH TELEFONŮ
 
Michal JUNGMANN
GALOP sro. Praha, jungmann@braillnet.cz
Jedním ze zásadních problémů, se kterým se zrakově postižení potýkají od nepaměti, je přístup k běžným tištěným textům. Díky dlouholeté a systematické práci občanských sdružení, neziskových organizací či univerzitních center, věnujících se pomoci nevidomým a slabozrakým, je dnes zrakově postiženým velké množství textů k dispozici v digitální podobě a lze je číst za pomoci počítačů s hlasovým či hmatovým výstupem.
Projekt Beletrik si klade za cíl zprostředkovat nabídku stávajících digitálních knihoven i uživatelům, kteří dosud – z různých důvodů – mají pouze malé zkušenosti s prací na počítači, a zároveň nabídnout zajímavé a nové možnosti i pro zkušenější uživatele, kteří již služeb knihoven aktivně využívají.
Postup realizace
Jako první krok byl pro potřeby projektu Beletrik na mobilní platformu Symbian Series 60 3rd Edition převeden nový český hlasový syntezátor z dílny Jiřího Mojžíška. Pod označením Galop TTS je tento syntezátor zároveň možné použít s odečítacím programem Mobile Speak (verze 3.82 či novější), zajišťujícím ozvučení uživatelského rozhraní mobilních telefonů s uvedeným operačním systémem.
Ve druhé etapě byla souběžně vyvíjena klientská aplikace pro mobilní telefony („Přehrávač Beletrik“)
a zároveň též serverová aplikace, zajišťující vyhledávání titulů a veškerou komunikaci s digitálními knihovnami. Přehrávač Beletrik tak umožňuje na mobilním telefonu nejen jednoduše a pohodlně číst textové soubory prostřednictví výše zmíněného hlasového výstupu Galop TTS, ale zároveň lze s jeho pomocí velice snadno vyhledat požadovanou knihu, časopis či jiný text v databázích všech knihoven a středisek, zapojených do projektu Beletrik, a vyhledaný text rovnou do mobilního telefonu stáhnout a okamžitě začít číst.
Mobilní telefon s aktivním internetovým připojením, vybavený přehrávačem Beletrik, lze tedy bez nadsázky pokládat za „knihovnu v kapse“ – přičemž tato „kapesní knihovna“ má rozsah v řádu desítek tisíc svazků (titulů), které jsou uživateli kdykoliv a kdekoliv dostupné 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
Aktuální situace
První verze přehrávače Beletrik byla pro veřejnost uvolněna v srpnu 2010 a je zdarma instalována na ozvučené mobilní telefony, dodávané firmou GALOP s.r.o. V rámci pilotního provozu jsou nyní dostupné texty z Knihovny digitálních dokumentů SONS ČR, knihovny Centra TEREZA FJFI ČVUT a dále několik desítek knih, zpřístupněných volně na internetu Městskou knihovnou v Praze. Projekt má v tuto chvíli řádově několik desítek aktivních uživatelů, kteří si prostřednictvím přehrávače Beletrik stáhli (a snad i přečetli:-) řádově stovky titulů, plus patrně několik desítek dalších uživatelů, nepodchycených ve statistikách, kteří aplikaci používají pouze ke čtení textů, stažených do mobilního telefonu prostřednictvím stolního počítače. Překážkou většího či rychlejšího rozšíření jsou v tuto chvíli zejména relativně vysoké ceny za mobilní datové připojení, resp. malé povědomí uživatelů o problematice mobilního přístupu na Internet obecně.
 
Výhled do budoucna
Projekt Beletrik by se mohl, resp. měl dále rozvíjet minimálně v následujících třech směrech.
Ačkoliv počet titulů, okamžitě kdykoliv dostupných pomocí přehrávače Beletrik, již nyní přesahuje
18 tisíc, rádi bychom do projektu postupně zapojili i další instituce, nabízející digitalizované texty pro nevidomé, které budou mít zájem se na projektu spolupodílet. Zároveň též plánujeme rozšiřovat i databázi knih volně dostupných na internetu, která je pod názvem „Knihovna Internet“ součástí Beletriku.
Rovinou druhou je vylepšování a rozšiřování funkcí samotného přehrávače Beletrik. Na základě připomínek uživatelů plánujeme vylepšovat funkce stávající i přidávat funkce nové, například podporu vybraných formátů používaných pro běžné digitální knihy. Nová verze aplikace by měla být uvolněna zhruba v polovině letošního roku.
Třetím směrem, pro který bychom však potřebovali najít vhodného partnera, je nabídnout koncovým uživatelům zprostředkování cenově dostupného mobilního datového připojení, se kterým by mohli plně využít možnosti, které jim přehrávač Beletrik, ale i třeba další aplikace pro mobilní telefony, ke kompenzaci jejich postižení nabízí.
Závěr
Projekt Beletrik je vyvíjen a financován firmou GALOP, významným tuzemským dodavatelem elektronických kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Aktuální informace o projektu Beletrik najdete vždy na webu www.beletrik.cz, případné dotazy můžete posílat na adresu dotazy@beletrik.cz.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.