Meus Orbis: Internet a můj handicap

01.02.2007 11:22

Se svým zdravotním handicapem jsem se nemohl dlouho vyrovnat. Až jsem přišel na myšlenku podělit se s ostatními a to přešlo ve vytvoření internetového systému. Není totiž důležité jen brát. Brát proto, že jsem zdravotně postižený a potřebuji spíše pomoci. Zjistil jsem, že pomoc je mnohem důležitější

Jsou na tom přece někteří ještě hůře než já. Je sice moc důležité dostávat pomoc v podobě různých pomůcek, pomoci v sociální oblasti, asistence a jiných. Podle své vlastní zkušenosti vím, že nejdůležitější je pocit potřebnosti, pocit naplněného života a možnosti realizace.
Internet byl pro mě velkým přínosem ve vypracování projektu pro stejně postihnuté lidi, jako jsem já sám. Informační technologie mi umožnila navázat kontakty i se vzdálenějšími místy. Různé internetové aplikace dokáží online vytvořit systém, který by byl jinak velmi náročný. Zdravotně postižení se zde stávají novináři.
Adresa projektu je www.vh-obrazy.com .
Nedokáži si sice představit život vozíčkáře, ale dokáži si představit pocit ztráty určitých možností, které se naskytují pouze člověku pohyblivému a zdravému. Někteří tito lidé jsou proto odkázáni pouze na internet. Každý člověk potřebuje kontakt s ostatními, ať už jen kvůli obyčejnému popovídání si, či k osobnímu růstu. Mohu konstatovat jediné, kdybych potkal toho, kdo internet vymyslel, poděkoval bych mu. Pomohl lidem, kteří nemohou normálně komunikovat.