Metodické centrum odstraňování architektonických bariér

28.12.2006 20:43

Odstraňování architektonických bariér v oblasti zrakově postižených znamená definovat a prosazovat takové úpravy prostředí, aby se nevidomým a těžce slabozrakým lidem bez obtíží dařilo pohybovat se ve venkovním a vnitřním prostředí. Metodické centrum odstraňování architektonických bariér působí především v oblasti legislativy, tvorby metodiky a systémů (např. systém zvukové lokalizace orientačních bodů). Praktickou, zejména kontrolní a depistážní část - i jako službu klientům - provádějí regionální pracoviště Střediska integračních aktivit a Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra.

Klíčová slova: