MERIT (Jan Halousek - Technika pro nevidomé)

05.11.2012 7:02

Nabídka techniky pro nevidomé, např: braillské tiskárny, materiál pro nadouvací grafiku odolný na mačkání, OBR - Optický Braillský Rozpoznávač, SW pro převod vytištěného Braillu na text, protihluková skříň Everest, vyvolávací zařízení pro nadouvací grafiku a materiál pro nadouvací grafiku.

Klíčová slova: