MENS SANA

21.10.2012 22:52

Občanské sdružení MENS SANA vzniklo v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. Bylo založeno skupinou terapeutů z denního sanatoria s psychoterapeutickou péčí Dům duševního zdraví. V současné době poskytuje ročně sociální služby, vzdělávací, volnočasové a terapeutické aktivity okolo 250 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Klíčová slova: