Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

24.12.2012 12:17

Škola se skládá z několika škol a školských subjektů. Jsou to mateřská škola pro sluchově postižené se 3 odděleními, základní škola pro sluchově postižené s 8 třídami, 1. - 3. ročník ZŠ logopedické třídy,  Střední odborné učiliště s učebními obory zahradník a elektrikář a Střední průmyslová škola ukončená maturitní zkouškou. Vyučuje se zde podle školního vzdělávacího programuOtevřeme se světu. Komunikační dovednosti jsou u dětí se sluchovou vadou upevňovány následně po stanovení a vytvoření správné komunikační cesty. Dle stupně sluchového postižení je to znakovým jazykem, orální metodou nebo kombinací obou.