Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice.

25.12.2012 12:58

Zařízení poskytuje dlouhodobou výchovně-vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typů škol. Jde o zařízení s nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti denně docházející do školy, tak o děti internátní, ale také o děti, jimž pro nevyhovující rodinné prostředí nařídil soud ústavní výchovu. Ve škole vzdělává děti kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků. Vzdělávání žáků probíhá podle učebních plánů základní, zvláštní nebo pomocné školy pro sluchově postižené. Pro děti s vývojovými poruchami nebo speciálními potřebami jsou zpracovávány individuální vzdělávací plány.