Marie Horáková, APPN: Tlumočnická služba online - nonstop

23.07.2014 15:22

APPN, o.s. (Agentura pro neslyšící) provozuje od roku 2008 tlumočnickou službu online, od prosince 2010 v nepřetržitém provozu. Zájem o ni stále roste, využívají ji neslyšící i slyšící uživatelé.

APPN, o.s. (Agentura pro neslyšící) provozuje od roku 2008 tlumočnickou službu online. Služba se snaží odstraňovat bariéry v oblasti komunikace, která je způsobena jakoukoliv ztrátou sluchu omezující komunikaci, zejména pro neslyšící, užívající pro svou komunikaci znakový jazyk.
 
Na základě rozsáhlého dotazníkového šetření, které proběhlo na sklonku podzim loňského roku, byla služba od prosince 2010 rozšířena na nepřetržitý provoz. Zájem o službu stále roste, nyní již v nejexponovanější hodiny jsou od ledna 2011 přítomni 2 tlumočníci a do budoucna je možné očekávat, že služba bude dále rozšířena, v souvislosti s nárůstem využívání této služby klienty. Pro porovnání - za celý rok 2010 proběhlo 7283 tlumočených situací, za leden 2011 jich proběhlo 1731. Na službu dostáváme velmi kladná hodnocení, využívají ji všechny věkové skupiny, tedy nejen lidé v produktivním věku, ale i senioři a osoby mladší 18 let.
 
Služba probíhá v současné prostřednictvím dostupných, běžně využívaných služeb prostřednictvím Skype a ooVoo. Klient si zdarma stáhne tento program po internetu, založí si své ID a spojí se s tlumočnickou službou (ID appnonlinetlumoceni), ta si nového klienta zaregistruje z důvodu vedení statistických údajů
o využívání služby a hned může službu využívat. Po technické stránce je pro využívání služby potřeba už jen běžný počítač, kvalitní webová kamera, s jejímž výběrem Agentura pro neslyšící velmi ráda pomůže,
a vysokorychlostní internet.
 
Komunikovat s tlumočníky je možné prostřednictvím znakového jazyka s použitím webové kamery, kdy neslyšící komunikuje svým jazykem, čímž jsou odstraněny jazykové bariéry a je vyrovnán handicap, který pramení ve využívání minoritního (znakového) jazyka.
Komunikovat s tlumočníky je také možné prostřednictvím českého jazyka v psané podobě. Tuto druhou variantu využívají hlavně osoby nedoslýchavé, ohluchlé nebo s kochleárním implantátem, zejména pro telefonování.
Tuto druhou variantu někdy využívají i neslyšící, kteří mají slabý signál, nemají i dispozici webovou kameru apod. Výhoda tlumočníka znakového jazyka spočívá v tom, že je zvyklý na písemný projev neslyšících
a umí znakový jazyk, jehož gramatika se promítá i do psané podoby českého jazyka, a zároveň umí projev v českém jazyce přizpůsobit jazykovým kompetencím neslyšícího.
 
Naši službu využívají nejen neslyšící, ale obracejí se na nás i slyšící, když potřebují zavolat neslyšícímu, poslat mu zprávu a chtějí ji přeložit do znakového jazyka, aby měli jistotu, že neslyšící dobře porozumí.
 
Z důvodu přehlednosti jsme naši službu a možnosti jejího využití rozdělili do několika kategorií:
 
1) Jsem neslyšící, ale v práci chci dobře rozumět (tlumočení rozhovoru v osobním kontaktu)  (Šéf chce říci svůj názor, zadat nový úkol nebo se na něčem domluvit, neslyšící chce říci šéfovi svůj názor nebo vyřešit problém, kolegové si s vámi chtějí popovídat. )
2) Jsem neslyšící, ale potřebuji telefonovat (tlumočení rozhovoru po telefonu)
 (Např. telefonování   na inzerát, na úřad, do firem či do pojišťovny, svému šéfovi nebo kolegovi, objednat se k lékaři, rezervovat si stůl v restauraci, objednat si instalatéra, zavolat svým slyšícím příbuzným  .)
3) Jsem neslyšící, ale potřebuji dobře rozumět českému textu (překlad textu)
(překlad dopisu, překlad informace, emailové zprávy, příbalového letáku, návodu k použití)
4) Záznamník - Jsem neslyšící a chci poslat zprávu slyšícímu
5) Úprava textu - Neslyšící si může nechat zkontrolovatsvůj text v českém jazyce a opravit gramatiku českého jazyka.
6) Jsem slyšící, ale s neslyšícími komunikuji bez problémů
Tato služba je určená pro slyšící klienty, kteří se potřebují domluvit s neslyšícím. Je mnohem lepší domlouvat se přes tlumočníka, než se spoléhat na zdlouhavé psaní nebo nepřesné odezírání. Využívají ji lékaři, když chtějí sdělit neslyšícímu výsledky vyšetření, na úřadu při jednání, na poradách apod. Je možné ji využít formou telefonního hovoru i při osobním jednání.
7) Záznamník (pro slyšící)
Tato služba funguje velmi podobně jako záznamník ve službách pro neslyšící. Jediný rozdíl je v tom, že tlumočníkovi zavolá slyšící klient a nadiktuje mu zprávu pro neslyšícího, který zprávu následně přeloží a pošle ve znakovém jazyce neslyšícímu.
 
Stále se snažíme naši službu zlepšovat na základě připomínek našich klientů, snažíme se navázat spolupráci s dalšími organizacemi a firmami, aby naše služba byla co nejvíce efektivní a přínosná.
 
Velmi rádi vám poskytneme další informace, neváhejte se na nás obrátit.
 
Mgr. Marie Horáková
ředitelka APPN, o.s. (Agentura pro neslyšící)
tel.: +420 605 253 123

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.