Marcela Záhorová: Jak internet pomáhá zdravotně postiženým

23.03.2008 20:15

Jejími spolužáky jsou studenti se zdravotními hendikepy. Marcela se zamýšlí nad tím, jak jim internet pomáhá.

V dnešní době je právě internet největším zdrojem informací, ale i zábavy. Je to určitý komunikační prostředek, který využívají převážně mladí. Pozadu však nejsou lidé středního věku, a dokonce ani někteří senioři. Internet je spletitá síť, jež nám může odpovědět na různé otázky.

Prostřednictvím internetu můžeme komunikovat s lidmi blízkými i s těmi, které nemusíme znát osobně. Komunikace neprobíhá jen mezi lidmi žijícími na stejném území, ale i mezi lidmi různých národů. K rychlým prostředkům patří například ICQ. Potřebujete jen pár minut k tomu, abyste napsali zprávu, odeslali ji a vzápětí obdrželi odpověď od druhé osoby. Rozšířená je také elektronická pošta ( tzv. emailová schránka ), kterou hojně využívají různé firmy ke komunikaci s ostatními společnostmi. Přes tzv. Xchat může dokonce komunikovat i vícečlenná skupina osob.

Internet nabízí velké množství informací o dopravních spojích, kulturních akcích; zpráv a novinek nejen ze světa. Velké množství teenagerů navštěvuje hry a zábavné stránky.

Pro postižené lidi je internet velkým přínosem. Ulehčuje jim například každodenní dojíždění do zaměstnání, a díky tomu mohou pracovat v domácím prostředí. Někteří z nich využívají internet i k vyhledávání rovnocenných partnerů a přátel.
Já osobně studuji na škole, která slouží zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným žákům. Často přemýšlím nad tím, jak bych se zachovala, být na jejich místě.

I přes svůj hendikep jsou plní života a odhodlání. Na internetových stránkách se pohybují stejně dobře jako já a ostatní zdraví žáci. Tělesně hendikepovaní žáci jsou ve výhodě na rozdíl od nevidomých a zrakově postižených. Pro jejich lepší orientaci na internetu jsou k dispozici mluvící programy. S jejich pomocí jde všechno snáze.
Díky těmto pomůckám si dokáží najít potřebné informace a zacházet s nimi dle svého uvážení. Alespoň nejsou tolik ztraceni v současném světě techniky a internetu.

Mohu s klidem říci přátelům, že jim držím palce.