Magdaléna Nekolná: Automatický přepis mluvené řeči na mobilní telefon

19.04.2010 8:19

Pomocí programu Newton Dictate Mobile se řeč diktujícího přenese přes internet na vzdálený server, který v reálném čase mluvené slovo převede do textu a pošle zpět na mobilní telefon. Uživatel tak má k dispozici mobilní zařízení pro rozpoznávání mluvené řeči. Podmínkou využívání této technologie je mobilní připojení na internet a osvojení si základních principů diktování.
 
Celá prezentace ve formátu PDF je  příloze.